NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ

JUDr. IVETA VANKÁTOVÁ, Ph.D.

BRUNTÁL

Služby

Obchodní korporace a zápis do obchodního rejstříku

Založíme pro Vás obchodní společnost (s.r.o., a.s.), družstvo, nebo jinou právnickou osobu (SVJ, spolek a další). Zařídíme Vám změnu sídla, názvu, společníků, převod obchodního podílu i zrušení společnosti. Osvědčujeme valné hromady. Vše zapisujeme přímým zápisem do veřejného rejstříku.

Předmanželské a manželské smlouvy

Ještě před uzavřením sňatku Vám sepíšeme předmanželskou smlouvu. Za trvání manželství můžeme Vaše společné jmění manželů rozšířit či zúžit smlouvou o úpravě manželského majetkového režimu. Smlouvu zapíšeme do evidence, na Vaši žádost i do seznamu manželských majetkových smluv.

Notářský zápis jako podklad pro exekuci

Sepíšeme pro Vás notářský zápis s přímou vykonatelností pro případ, že chcete zajistit vrácení zapůjčených peněz nebo splnění jiné povinnosti. Nesplní-li dlužník podmínky takového notářského zápisu, můžete se rovnou obrátit na exekutora bez nutnosti podávat žalobu na soud.

Pořízení pro případ smrti

Sepíšeme Vám pořízení pro případ smrti (závěť, vydědění, zřeknutí se dědického práva atd.) a tuto listinu zapíšeme do centrální evidence právních jednání pro případ smrti.

Převody nemovitostí

Poskytujeme komplexní právní služby související s převodem nemovitostí (domů, bytů, pozemků, garáží atd.). Sepíšeme pro Vás darovací, kupní smlouvu či směnnou smlouvu, případně i smlouvu o zřízení věcného břemene. Zároveň za Vás vyřešíme vše potřebné na katastru nemovitostí. Platbu za převod nemovitostí můžete provést formou notářské úschovy.

Další služby

- Ověřování a osvědčování
- Výpisy z informačních systémů veřejné správy
- Zástavní smlouvy a rejstřík zástav
- Svěřenské fondy, nadace a nadační fondy
- Úschova peněz a listin
- Předběžné prohlášení v očekávání vlastní nezpůsobilosti
- Výhrada práva věřitele dovolat se neúčinnosti právního jednání

O nás

JUDr. Iveta Vankátová, Ph.D. vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kterou absolvovala v roce 2014. Svou právní praxi zahájila v roce 2015, když nastoupila jako asistentka soudce na Okresním soudě v Olomouci. V justici setrvala do roku 2018, kdy začala působit v notářské kanceláři v Olomouci, nejdříve jako notářská koncipientka a následně jako notářská kandidátka a trvalá zástupkyně notáře. S účinností od 1. ledna 2023 byla jmenována notářkou pro Okresní soud v Bruntále. Nad rámec notářské činnosti působí jako odborná asistentka na Katedře občanského práva a civilního procesu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jak v akademické tak profesní rovině se specializuje především na dědické právo.

Ceník

Odměna notáře za jeho služby a za projednání pozůstalosti je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) v platném znění. Odměna je stanovená jako pevná částka anebo se vypočítává procentem z hodnoty předmětu úkonu. V případě Vašeho zájmu Vám výši odměny notáře vypočteme v závislosti na rozsahu požadovaných služeb.

Úřední hodiny

Pondělí – čtvrtek

7.30 – 11:30, 12:30 – 15:30 hod.

Pátek

7.00 – 13:00 hod.

Parkování je možné u Městského divadla Bruntál na adrese Partyzánská 275/55.

Jsem soudní komisařkou pro Okresní soud v Bruntále. Pro informace o stavu pozůstalostního řízení nás kontaktuje telefonicky, e-mailem nebo datovou zprávou.

Po předchozí domluvě lze provedení notářských úkonů zařídit i mimo úřední hodiny či notářskou kancelář. Schůzku lze sjednat i v Olomouci.

Kontakt

JUDr. Iveta Vankátová, Ph.D.

Sladovnická 274/16,
Bruntál 792 01

info@nkvankatova.cz
+420 554 716 018

Aktuality

Aktuálně kancelář v provozu bez omezení.

Nezávazně poptat